FAQ - Často kladené otázky

Select Topic:

Správné dávkování Wobenzymu je stěžejní pro maximální účinnost léčivých enzymů a liší se v závislosti na typu problému. Dávkování pro jednotlivé indikace naleznete v sekci Produkt. V každém případě doporučujeme pečlivě číst příbalovou informaci.

Enzymy musí mít pro optimální účinek vhodnou prostorovou strukturu. Při koncentraci většího množství enzymů do jedné tablety by došlo k narušení prostorové rovnováhy, což by snížilo účinnost Wobenzymu.

Žádné studie neodhalily bezpečnostní riziko spojené s užíváním enzymů, a to ani při dlouhodobém podávání v nepřetržitém režimu. Dlouhodobé podávání by však mělo vždy probíhat s vědomím ošetřujícího lékaře.